Lankapura

Historic Images of Sri Lanka

City of Kandy

Peradeniya railway station

Peradeniya railway station

Temple Tooth Kandy

Temple Tooth Kandy 1900s

colombo street Kandy 1925

Colombo Street, Kandy 1925

queens hotel kandy

Queens Hotel Kandy

view of Kandy Ceylon 1894

Kandy Ceylon 1894

Castle Hill Street Kandy

Castle Hill Street Kandy

Bogambara Lake Kandy Ceylon

Bogambara Lake Kandy Ceylon

Kandy Lake, Ceylon c.1880s

Kandy Lake, Ceylon c.1880s

Temple of the tooth across the lake

Temple of the tooth across the lake

Kandy Town Ceylon Late 1800s

Kandy Town Ceylon Late 1800s

The Buddhist Temple at Kandy, Sri Lanka

The Buddhist Temple at Kandy, Sri Lanka

View of Temple of the tooth across the Lake

View of Temple of the tooth across the Lake

View of Sri Dalada Maligawa

Entrance to temple of the tooth

City of Kandy, Ceylon 1883

Ward Street at Kandy

Temple of the Holy Tooth

View Across Kandy Lake

Queens Hotel Kandy

Queens Hotel Kandy, 1910 - 1920s

Colombo Street Kandy c.1900-1910s

Colombo Street c.1900-10s

Governors House, Kandy

General View of Kandy

View of Kandy early 1900s

Kandy lake 1800s

Kandy lake late 1800s

< Previous Gallery | Next Gallery >